PresentacióTractamentsPremsaLocalitzacióPRIVACITAT DE DADES

En compliment de la Llei Orgànica de  Protecció de Dades de caràcter Personal 15/1999, l’informem que, les dades que vostè ens proporcioni pròpies o de tercers, incloent dades de salut, poden ser incorporades a fitxers informatitzats i/o manuals del Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol, per poder-li oferir els nostres serveis, les quals no seran comunicades a tercers, sense la seva prèvia autorització, excepte en el cas que el Centre hagi de complir amb un deure legal.

Amb la firma d’aquest document, vostè consenteix de forma expressa, que les seves dades i de tercers siguin tractades pel Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol, en la forma anteriorment indicada, comprometent-se el Centre a vetllar per la seva confidencialitat.

Qualsevol afectat podrà en tot moment, fer us del seu dret, d’accedir, rectificar, cancel·lar i oposar-se a  les  Dades Personals, comunicant-ho, per escrit, a la següent adreça: C/ Providència 40, 4t. A 08241 de Manresa  o bé,  mitjançant correu electrònic a centre@jcaballol.cat

 

 

PRIVACIDAD DE DATOS

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999, le informamos que los datos que usted nos proporcione propios o de terceros, incluyendo datos de salud, pueden ser incorporados a ficheros informatizados y/o manuales del Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol, para poder ofrecerle nuestros servicios, los cuales no serán comunicados a terceros, sin su previa autorización, excepto en el caso de que el Centro tenga que cumplir con un deber legal.

Con la firma de este documento, usted consiente de forma expresa, que sus datos y de terceros sean tratados por el Centre de Teràpies Naturals Jordi Caballol, en la forma anteriormente indicada, comprometiéndose el Centro a velar por su confidencialidad.

Cualquier afectado podrá en todo momento, hacer uso de su derecho de acceder, rectificar, cancelar  y oponerse a los Datos Personales, comunicándolo, por escrito, a la siguiente dirección: C / Providencia 40, 4 º A.  08241 de Manresa o bien, mediante correo electrónico a centre@jcaballol.cat

 


seplegal